Візитівка загальноосвітньої школи I-III ступеня №2 смт Ратне імені Миколи Заліпи


           У 2016-2017 навчальному році у школі навчається 640 учнів у 26 класах. З них: у 1-4 класах - 260 учнів, 5-11 класах - 380 учнів.

           Кількість працівників, які працюють у закладі - 83 особи. З них: педагогічних працівників - 58, бібліотекарів - 1, медсестра - 1, обслуговуючого персоналу - 18, працівників їдальні - 5. Серед педагогічних працівників: 
учителів-методистів - 2, старших учителів - 14, учителів вищої категорії - 27, учителів І категорії - 9, учителів ІІ категорії - 13, учителів-спеціалістів - 9. 
29 педагогів - це досвідчені вчителі, які мають стаж роботи 20 і більше років.

  Матеріальна база:
- навчальних класів - 19;
- предметних кабінетів - 10;
- комп’ютерний клас -2 (з підключенням до Інтернету);
- спортзалів - 1, спортивних майданчиків -1;
- клас хореографії;
- бібліотека та читальний зал;
- їдальня - 200 посадкових місць;
- комбіновані майстерні – 2.

         Проблемне питання, над яким працює школа: «Інформаційні технології як засіб забезпечення ефективності навчально-виховного процесу».

          Профільне навчання:

- філологічний напрям (української філології профіль);

- суспільно-гуманітарний напрям (історичний профіль);

- математичний.

Основна мета діяльності нашої школи – це безперервний процес підвищення ефективності навчально-виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу.